מיזוגים ורכישות

  • ביצוע בדיקת הנאותות ( Due diligence ).

  • בדיקת הכדאיות לעסקה ( GO NO GO ).

  • הכנת חוזה הרכישה או המכירה. 

  • ביצוע תוכנית המיזוג מול המחלקות השונות.

  • אבחון והטמעת תהליכי העבודה לארגון המאוחד.

  • ייעוץ וליווי הארגון בטיפול במשאב האנושי במסגרת המיזוג

טרנקי פרויקטיים עסקיים בע"מ

09-9787774

©2019 by Turnkey Business Projects Ltd. Proudly created with Wix.com