פיננסית / משפטית

Analyzing the data
Inside Business
Justice Scale
Open Laptop
App Screens
Power of Attorney
  • בחינת המערכת הכספית של הארגון ושדרוגה.

  • העברת מערכת הנהלת חשבונות מחיצונית לפנימית

  • שיפור והטמעת נהלי גבייה מלקוחות.

  • התאמת הדוחות הכספיים לנהלי ה USGAAP ולצרכי הארגון הגלובאלי.

  • הכנת דוחות בקרה בהתאם לצורך.

  • בחינת החוזים המשפטיים.

  • ייעוץ והטמעת תהליכים בשיפור המערך הפנסיוני של העובדים, מול החוזים האישיים וההסכמים הקיבוציים.

טרנקי פרויקטיים עסקיים בע"מ

09-9787774

©2019 by Turnkey Business Projects Ltd. Proudly created with Wix.com